Terms & Conditions

1. **Definities:**

   1.1. “Wij”, “ons”, “onze” verwijzen naar Differ Concepts.

   1.2. “Gebruiker”, “klant” verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van onze diensten.

2. **Dienstverlening:**

   2.1. Differ Concepts levert lead-generatie- en videocontentdiensten aan bedrijven volgens de afgesproken voorwaarden.

   2.2. Klanten dienen akkoord te gaan met onze tarieven en betalingsvoorwaarden.

3. **Gegevensverwerking:**

   3.1. Klanten stemmen ermee in dat Differ Concepts relevante gegevens verwerkt voor het uitvoeren van de diensten.

   3.2. Persoonlijke gegevens worden behandeld volgens ons privacybeleid.

4. **Verantwoordelijkheden van de Klant:**

   4.1. Klanten zijn verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte informatie.

   4.2. Klanten dienen de verkregen leads op ethische wijze te benaderen.